Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Báo VNEWS: Sóc Trăng tổng kết Cuộc vận động Người Việt dùng hàng Việt

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/soc-trang-tong-ket-cuoc-van-dong-nguoi-viet-dung-hang-viet

Tìm kiếm:✨

  • Việt, Cuộc vận động, Người Việt, Sóc Trăng, Tổng kết