Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Báo CAND: Phát hiện sai phạm trên 3,6 tỉ đồng tại thị xã Vĩnh Châu

Ngày 24-7, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng cho biết, vừa ban hành thông báo kết luận về những sai phạm tài chính của nhiều đơn vị thuộc UBND thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng), với tổng số tiền trên 3,6 tỉ đồng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAND, nguồn bài: http://cand.com.vn/doi-song/phat-hien-sai-pham-tren-3-6-ti-dong-tai-thi-xa-vinh-chau-554537/

Theo kết luận thanh tra (KLTT), trong 3 năm, các đơn vị trực thuộc UBND thị xã Vĩnh Châu, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Tài chính – Kế hoạch (TC-KH); Phòng GD&ĐT; Phòng LĐ-TB&XH; Phòng TN&MT; Phòng Kinh tế, Phòng Nội vụ; Phòng Tư pháp; Thanh tra; Y tế; Văn hóa – Thông tin (VH-TT) và UBND phường 1 đã vi phạm nguyên tắc tài chính với số tiền trên 3,6 tỉ đồng.

Một góc thị xã ven biển Vĩnh Châu (Sóc Trăng).

Cụ thể, theo KLTT, Văn phòng HĐND và UBND có các vi phạm như thanh toán tiền nhiên liệu, văn phòng phẩm không đúng thực tế; thanh toán phụ cấp độc hại máy tính không căn cứ văn bản quy định; thanh toán tiền điện thoại sai đối tượng; thanh toán thừa tiền lương đối với công chức nghỉ hưu; thanh toán hỗ trợ chi phí đi lại về đào tạo, bồi dưỡng công chức vượt định mức… tổng số tiền trên 1,5 tỉ đồng.

Phòng TC-KH vi phạm nguyên tắc tài chính gần 105 triệu đồng; Phòng GD&ĐT vi phạm nguyên tắc tài chính số tiền trên 137 triệu đồng.

Phòng LĐ-TB&XH tổng số tiền vi phạm là 56,8 triệu đồng; Phòng TN&MT vi phạm 391 triệu đồng; Phòng Kinh tế nghiệm thu thanh toán không đúng thực tế 4 dự án trên 1,1 tỉ đồng.

Phòng Nội vụ thanh toán phụ cấp độc hại máy tính không căn cứ văn bản quy định; thanh toán tiền điện thoại sai đối tượng với tổng số tiền trên 25,5 triệu đồng.

Phòng Tư pháp, Thanh tra, Y tế, VH-TT thanh toán phụ cấp độc hại máy tính không căn cứ văn bản quy định với số tiền trên 35,4 triệu đồng. Còn UBND phường 1 vi phạm tài chính trên 189 triệu đồng…

Từ đó, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng kiến nghị thu hồi trên 1,28 tỉ đồng từ các đơn vị trên. Không thu hồi trên 2,3 tỉ đồng do thanh toán chứng từ chưa đúng trình tự thủ tục; một số đối tượng hỗ trợ sai đã chết; nghiệm thu thanh toán để giữ vốn để tiếp tục thực hiện dự án…

Kiến nghị UBND thị xã Vĩnh Châu Xử lý trách nhiệm đối với 33 cá nhân thuộc quyền quản lý...

Đức Văn - C.X

Tìm kiếm:✨

  • UBND thị xã Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, UBND phường 1, VH-TT, LĐ-TB, Văn hóa – thông tin, TN&MT, Tiền điện thoại, Đối tượng hỗ trợ, Phụ cấp, Sóc Trăng, Nội vụ, Phòng GD, Nghiệm thu, Tổng số tiền