Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Báo VOV: Ông Lâm Hoàng Nghiệp được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng

Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sóc Trăng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh với tỷ lệ phiếu bầu đạt 43/48 đại biểu có mặt tán thành.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: https://vov.vn/chinh-tri/ong-lam-hoang-nghiep-duoc-bau-lam-pho-chu-tich-tinh-soc-trang-930019.vov

Ngày 8/7, HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 14.

Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Sóc Trăng

Theo báo cáo về tình hình kinh tế xã hội của UBND tỉnh Sóc Trăng, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm của tỉnh đạt 6,26%; sản lượng lúa hơn 1,35 triệu tấn; giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 13.500 tỷ đồng; nhiều cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp đi vào hoạt động thu hút thêm nhiều lao động trên địa bàn tỉnh…

Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi thì Sóc Trăng cũng gặp không ít khó khăn khi giá cả nông sản còn bấp bênh, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, nhất là dịch tả lợn Châu Phi có chiều hướng phức tạp… ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp với 7 nhóm vấn đề ở các lĩnh vực nông nghiệp, công thương, giao thông vận tải, tài nguyên môi trường, y tế, bảo hiểm xã hội, lao động thương binh xã hội, nội vụ, an ninh trật tự… cho thấy nhiều vấn đề bức thiết đã và đang cần được giải quyết.

Chiều cùng ngày, HĐND tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện công tác tổ chức, bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng. Theo đó ông Lâm Hoàng Nghiệp, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sóc Trăng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh với tỷ lệ là phiếu bầu đạt 43/48 đại biểu có mặt tán thành./.

Tìm kiếm:✨

  • Lâm Hoàng Nghiệp, UBND tỉnh Sóc Trăng, Sóc Trăng, Phiếu bầu, Được bầu, Tán thành, Dịch tả, Tốc độ tăng trưởng kinh tế, Bức thiết, Nội vụ, Hội đồng nhân dân, Kinh tế xã hội, Kỳ họp, Xí nghiệp, Bấp bênh