Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

Báo VNEWS: Sóc Trăng triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/soc-trang-trien-khai-chuong-trinh-moi-xa-mot-san-pham

Tìm kiếm:✨

  • Sóc Trăng, Triển khai, Sản phẩm