Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Báo Nhân Dân: Sóc Trăng thu hồi kinh phí lắp camera tại nhà riêng các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều 30-9, Tỉnh ủy Sóc Trăng ra thông cáo báo chí về việc xử lý việc lắp đặt camera an ninh nhà riêng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41739502-soc-trang-thu-hoi-kinh-phi-lap-camera-tai-nha-rieng-cac-uy-vien-ban-thuong-vu-tinh-uy.html

Thông cáo báo chí của Tỉnh ủy Sóc Trăng

Thông cáo nêu rõ: “Trước những thông tin báo chí và dư luận xã hội về việc lắp đặt camera tại nhà riêng của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến đóng góp và nghiêm túc kiểm điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, ngày 30-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc họp để xem xét, làm rõ vấn đề này”.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng nhận thấy việc lắp camera an ninh nhằm góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tư an toàn xã hội trên địa bàn là chủ trương đúng của tỉnh. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện có sai về quy mô, số lượng, nguồn kinh phí lắp đặt camera an ninh tại nhà riêng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời hủy Quyết định 1542 QĐ-TU ngày 23-4-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh tại nhà riêng của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thu hồi kinh phí đã chi lắp đặt camera nhà riêng 12 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 882.865.000 đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tiến hành họp kiểm điểm tránh nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan để xảy ra sai sót này; báo cáo đầy đủ sự việc và xin ý kiến chỉ đạo của Trung ương.

NGUYỄN PHONG

Tìm kiếm:✨

  • Tỉnh ủy Sóc Trăng, Sóc Trăng, Nhà riêng, Lắp, Tỉnh ủy, Ban thường vụ, Lắp đặt, Thông cáo báo chí, Máy ảnh, Kinh phí, An ninh, Hủy, Kiểm điểm, Ủy viên, Cầu thị, Thu hồi, Thông cáo, Nhiệm, Xin ý kiến, Thiếu sót