Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Báo Công Luận: Sóc Trăng: Huyện Mỹ Xuyên phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2020

Sau 10 năm triển khai xây dựng Nông thôn mới (2010 – 2019), bộ mặt nông thôn huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) đã thay đổi mạnh mẽ, đời sống người dân được nâng cao đáng kể, kinh tế - xã hội nói chung phát triển cả về chiều sâu, chiều rộng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Luận, nguồn bài: https://congluan.vn/soc-trang-huyen-my-xuyen-phan-dau-dat-chuan-nong-thon-moi-vao-nam-2020-post69076.html

Cần phải biết rằng Mỹ Xuyên là một trong những huyện nghèo của tỉnh Sóc Trăng, với xuất phát điểm thấp về nhiều mặt. Khi bước vào xây dựng Nông thôn mới, Mỹ Xuyên trước nhất đã tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, với việc toàn bộ đường trục xã, liên xã được bê tông cứng hóa đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và dân sinh.

Tiếp đó, ở lĩnh vực nông nghiệp, nhằm thúc đẩy sản xuất, nhất là phát huy vai trò của người dân trong xây dựng Nông thôn mới, huyện Mỹ Xuyên đã tập trung triển khai nhiều chương trình, kế hoạch nhằm phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Đến nay, trên địa bàn huyện đã hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với tiêu thụ các mặt hàng chủ lực như tôm, bò sữa, bò lai sind, lúa, màu,… theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap.

Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng đã có 10/10 xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Nhờ hạ tầng ngày càng đồng bộ, việc lưu thông đi lại, sản xuất, buôn bán, kinh doanh thêm thuận lợi, nông nghiệp được tái cơ cấu hợp lý,… đã giúp thu nhập của người dân Mỹ Xuyên tăng lên rất nhanh, đạt mức 42,5 triệu đồng/người/năm (tăng 32,7 triệu đồng/người/năm so với 2010). Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nghèo địa phương hiện chỉ là 3,95%, ước đến cuối 2019 sẽ giảm còn 1,94%. Trong khi đó, số trường đạt chuẩn Quốc gia đã tăng lên 35/55 trường…

Nói về sự chuyển mình ấy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên Đặng Văn Phương cho biết: “Trong quá trình xây dựng Nông thôn mới, địa phương luôn đặt quyền và lợi ích của bà con lên trước nhất, hướng tới các giá trị bền vững, lâu dài. Do vậy, để chương trình này thành công thì ngoài quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, còn phải phát huy được vai trò chủ thể của người dân. Mà muốn thực hiện được điều đó, các tổ chức, đoàn thể đã phải bám sát thực tiễn, lắng nghe, trao đổi, giải thích cho người dân về mục đích, ý nghĩa của chương trình…”

Cũng theo ông Phương, chương trình xây dựng Nông thôn mới tại Mỹ Xuyên đã đạt được nhiều kết quả tốt, giới thiệu được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, nỗ lực thoát nghèo và vươn lên làm giàu. “Đáng mừng nhất là việc bà con luôn ủng hộ, hiến đất, góp công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng. Đóng góp của bà con trong những năm qua là rất lớn. Ví dụ như tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới của huyện là hơn 3.985 tỷ đồng thì nhân dân đã đóng góp 613 tỷ đồng”, ông Phương chia sẻ.

Theo UBND huyện Mỹ Xuyên, toàn huyện hiện có 10/10 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới. Tuy nhiên, mục tiêu “làm mới nông thôn” của huyện sẽ theo hướng chuyển từ “lượng” sang “chất”, thường xuyên và lâu dài, nên đã đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 sẽ đạt chuẩn Nông thôn mới cho cấp huyện.

Minh Luân

Tìm kiếm:✨

  • UBND huyện Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Đặng Văn Phương, GLOBALGAP, Trước nhất, Sóc Trăng, VIETGAP, Nông thôn, Chiều rộng, Đường trục, Liên xã, Bộ mặt, Bò sữa, Phấn đấu, Làm mới, Chiều sâu, Xuất phát điểm, Chuẩn, Phương, Bà con