Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Báo VNEWS: Nông dân Sóc Trăng thu lãi thấp trong vụ lúa Hè Thu

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/nong-dan-soc-trang-thu-lai-thap-trong-vu-lua-he-thu

Tìm kiếm:✨

  • Vụ lúa, Thu lãi, Sóc Trăng, Nông dân